Internationale MEP-conferentie

 
Europese Raad

De internationale MEP-conferenties zijn het sluitstuk van het Model European Parliament (MEP). Twee keer per jaar, in steeds verschillende EU-(hoofd)steden, komen de nationale delegaties van het MEP bijeen. Scholieren uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, afkomstig uit alle EU-lidstaten en enkele kandidaat-lidstaten, gaan gezamenlijk op zoek naar oplossingen voor actuele, grensoverschrijdende problemen binnen de Europese Unie.

Ieder jaar worden er ook twee Nederlandse delegaties afgevaardigd naar internationale conferenties van het MEP. Deze afvaardiging wordt door de jongeren in kwestie gezien als dé afsluiting van hun nationale MEP-avontuur. Niet alleen discussiëren ze over Europese kwesties, ze maken ook letterlijk kennis met een stukje Europa. De jonge MEP-deelnemers logeren namelijk bij gastgezinnen en proeven zo de cultuur van het gastland.

Daarnaast worden er hechte vriendschappen gesloten met leeftijdgenoten uit andere EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten.

Op de internationale MEP-conferentie vertegenwoordigt een nationale delegatie doorgaans haar eigen land. De delegatieleden worden, net als tijdens de nationale MEP-conferentie, verdeeld over verschillende parlementaire commissies. Tijdens de commissievergaderingen staan de gezamenlijke Europese belangen centraal, maar worden de nationale wensen niet vergeten.

Video-impressie uit Spanje over deelname aan een internationale MEP-conferentie

 
Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.

1.

Organisatie

In 1990 richtte mevrouw Mr. B.J. van Sminia-Meijerink de Stichting Model European Parliament op met als doel jongeren aan het denken te zetten over de vraag: "Wat betekent het om Europeaan te zijn?" Al snel sloeg het idee van Europese Parlementen voor de jeugd aan in andere EU-lidstaten waardoor er sinds 1994 ook internationale MEP-conferenties worden georganiseerd in verschillende EU-(hoofd)steden.

Internationale conferenties worden vanuit het gastland georganiseerd. Per gastland is de organisatiestructuur verschillend: de ene keer is de hoofdorganisator een school, de andere keer een stichting of instituut. De organiserende partij draagt zorgt voor de inhoud van het programma, instructies aan deelnemers en de organisatie van de sprekers. Daarnaast regelen zij allerlei praktische zaken zoals het hotel voor de begeleiders, gastgezinnen voor de deelnemers en het vervoer naar de verschillende locaties. Om de continuïteit van de internationale conferenties te waarborgen bestaat er een overkoepelende steering committee met daarin MEP-coördinatoren uit verschillende landen. Dit bestuur verandert op reguliere basis van samenstelling.

2.

Overzicht internationale MEP-conferenties

3.

Meer informatie