Lijst Dedecker

De Lijst-Dedecker is een in 2007 door de Vlaamse liberale politicus Jean-Marie Dedecker opgerichte politieke partij. De partij is een liberaal-populistische afsplitsing van de VLD en is het best te vergelijken met de voormalige LPF en Trots op Nederland. De partij was tot de verkiezingen van 2014 vertegenwoordigd in het federale parlement en het Vlaamse parlement. De Nederlander Derk Jan Eppink was eveneens lid van het Europees Parlement voor de Lijst-Dedecker.

De partij is voorstander van een beperkte rol van de overheid en van verlaging van belastingen. Zij staat een strenger immigratiebeleid voor, is voor invoering van een bindend correctief referendum in Vlaanderen en wil een zo grote mogelijke vrije meningsuiting. J.M. Dedecker schreef een kritisch boek over de islam in Europa. Sinds 2011 wordt ook Libertair, Direct, Democratisch als partijnaam gebruikt.

De Europese Unie moet zich volgens de Lijst-Dedecker beperken tot de kerntaken. Over eventuele toetreding van Turkije tot de EU moet bij referendum worden besloten. Europarlementariër Eppink maakte deel uit van de fractie van Europese conservatieven en Hervormers, samen met onder andere de Europese delegatie van de ChristenUnie en de Britse Conservatieven.