Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling van het Model European Parliament Nederland bestaat uit de volgende personen:

 

Mr. Th.C. (Thom) de Graaf

Vice-President van de Raad van State

Prof.dr. J.A. (Jan Anthonie) Bruijn

Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal

Drs. V.A. (Vera) Bergkamp

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal

Drs. B. (Bas) Eickhout

Lid Europees Parlement

J (Jeroen) Lenaers MA

Lid Europees Parlement

Drs. K. (Kati) Piri

Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

H.C. (Catharina) Rinzema

Lid Europees Parlement

Drs. S.H, (Sophie) in 't Veld

Lid Europees Parlement

Mr. J.H.C. (Jan) van Zanen

Burgemeester van Den Haag

Mr. drs. D.B. (Danny) de Paepe

Hoofd Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland

1.

Meer informatie