Geschiedenis

In 1990 werd door mevrouw mr. B.J. van Sminia-Meijerink de Stichting Model European Parliament Nederland opgericht met als doel jonge mensen inzicht te geven in het proces van de Europese eenwording en bij hen het bewustzijn te wekken van een Europese identiteit. Als middel om dit te bereiken werd gekozen voor simulatiezittingen van het Europees Parlement.

 
2012-09-28 MEP nationaal 2012 Afsluiting - 228

In het blad Maatschappij en Politiek verscheen in 2011 een interview met mevrouw Van Sminia-Meijerink over haar beweegredenen om het MEP op te richten.

In de jaren daarna is het idee van Europese Parlementen voor de jeugd buitengewoon goed aangeslagen in Nederland. Het enthousiasme van de betrokkenen heeft ertoe geleid dat tegenwoordig in alle twaalf provincies en de regio's Amsterdam en Rotterdam conferenties worden gehouden. De leiding van de provinciale/regionale conferenties berust bij provinciale coördinatoren, waarvan de meesten docenten zijn in het voortgezet onderwijs. Deze betrokken en ervaren docenten organiseren de provinciale conferenties en begeleiden hun delegaties naar de nationale conferentie. Verder zien de coördinatoren erop toe dat betrokken scholen simulatiezittingen en andere Europese activiteiten organiseren.

Elk jaar nemen ruim 2000 scholieren uit de hoogste klassen vwo en havo als 'Europarlementariërs' direct deel aan het MEP-project. Daarnaast zijn vele anderen indirect bij de organisatie, selectie en uitvoering betrokken. De provinciale zittingen dienen tevens als selectie voor deelname aan de jaarlijkse nationale conferentie, die een week duurt. Iedere provincie/regio vertegenwoordigt een lidstaat van de Europese Unie.

De deelnemers benaderen de onderwerpen vanuit de gezichtshoek van 'hun' land. Op alle conferenties worden actuele onderwerpen aan de orde gesteld, die ook in het Europees Parlement spelen.

De overheid verleent steun door het beschikbaar stellen van faciliteiten: de vergaderzalen van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal; de Gotische Zaal van de Raad van State; vergaderzalen in de Provinciehuizen en Gemeentehuizen.