Organisatie

1.

Organisatie op verschillende niveau's

Schoolconferenties staan onder leiding van een schoolcoördinator. Dit zijn vaak betrokken docenten die hun leerlingen graag iets extra over Europa willen bijbrengen. Schoolcoördinatoren kunnen voor informatie terecht bij de provinciale coördinatoren. Scholen die interesse in deelname hebben, kunnen zich wenden tot de betreffende provinciaal coördinator.

De leiding van de provinciale conferenties berust bij de provinciale coördinatoren. In de meeste gevallen zijn de provinciale coördinatoren docenten uit het voortgezet onderwijs, in een enkel geval wordt een provinciale organisatie geleid door een oud-deelnemer van het MEP.

De organisatie van de nationale conferentie ligt in handen van het Montesquieu Instituut (MI).

Internationale conferenties worden altijd deels vanuit het gastland georganiseerd en deels vanuit het internationale secretariaat-generaal, dat per 1 januari 2014 in Oostenrijk is gevestigd. Het secretariaat-generaal coördineert vooral de inhoudelijke kant van de conferentie, terwijl het gastland zorgdraagt voor de praktische zaken.