MEP delegaties

De delegaties die gezamenlijk het Model European Parliament vormen, bestaan uit jongeren in de leeftijd van 15-18 jaar afkomstig van dezelfde school (tijdens de provinciale MEP-conferentie), uit dezelfde provincie (tijdens de nationale MEP-conferentie) of hetzelfde land (tijdens de internationale MEP-conferentie). Iedere delegatie vertegenwoordigt één van de lidstaten van de Europese Unie. Deze verdeling is volledig willekeurig en verschilt per conferentie. Tijdens het MEP zullen de delegatieleden zowel de gezamenlijke Europese, als de nationale belangen in het oog houden.

Tijdens de provinciale MEP-conferenties bestaat een delegatie uit die leerlingen van één school die het beste hebben gepresteerd tijdens de voorafgaande schoolconferenties. Uit de verschillende delegaties op provinciaal niveau wordt vervolgens een selectie gemaakt van jongeren die de provincie mogen vertegenwoordigen tijdens de nationale conferentie van het MEP. De scholieren die tijdens dit nationale onderdeel uitblinken, mogen vervolgens als Nederlandse delegatie naar één van de internationale MEP-conferenties.

Bij het MEP is het gebruikelijk dat een delegatie wordt geleid door een aangewezen delegatiehoofd en begeleid wordt door een coördinator.

1.

Delegaties op de foto

Hieronder enkele foto's van de provinciale delegaties die deelnamen aan een nationale MEP-conferentie.

 
2011-09-23 mep nationaal 2011 afsluiting - 119
2011-09-23 mep nationaal 2011 afsluiting - 065


Meer informatie