Provinciale MEP-organisaties

MEP-conferentie 2012 in Middelburg

MEP-conferentie 2012 in Middelburg

In de afgelopen vijfentwintig jaar is het idee van Europese Parlementen voor de jeugd buitengewoon goed aangeslagen in Nederland. Het enthousiasme van de betrokkenen heeft ertoe geleid dat in alle twaalf provincies en de regio's Amsterdam en Rotterdam conferenties worden gehouden. De leiding van de provinciale conferenties berust bij provinciale coördinatoren en niet als zodanig bij het Montesquieu Instituut. Het instituut houdt zich vooral bezig met de centrale coördinatie. In de meeste gevallen zijn de provinciale coördinatoren docenten uit het voortgezet onderwijs, maar ook steeds vaker wordt een provinciale organisatie geleid door oud-deelnemers van het MEP.

De provinciale zittingen dienen tevens als selectie voor deelname aan de jaarlijkse nationale conferentie. Iedere provincie speelt een lidstaat van de Europese Unie. De deelnemers benaderen de onderwerpen vanuit de gezichtshoek van 'hun' land. Op alle conferenties worden actuele onderwerpen aan de orde gesteld, die ook in het Europees Parlement spelen.

1.

Meer informatie