Over deze site

De website van MEP Nederland is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de activiteiten van MEP Nederland. Op de site vindt u informatie over het Model European Parliament op alle niveau's: de werking van school-, provinciale, nationale en internationale conferenties komt uitgebreid op de site naar voren. Tegelijkertijd biedt deze site in een besloten gedeelte deelnemers en coördinatoren van het MEP, toegang tot documenten voor een goede voorbereiding op de nationale MEP-conferentie. Deze besloten omgeving wordt elk jaar verder uitgebreid en afgesteld op de wensen van de gebruiker.

1.

Vragen en opmerkingen

De website wordt actueel gehouden door het MEP-team van het Montesquieu Instituut. Het team doet er alles aan deze website actueel en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat niet (geheel) correct of actueel is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten, waarbij wij een voorkeur hebben voor het gebruik van de 'reageer'-optie die u op alle webpagina's aantreft. Alle andere benodigde gegevens vindt u op onze reageerpagina.

2.

E-mail gedragsrichtlijn

Wanneer u per e-mail reageert, wordt dit behandeld conform onderstaande gedragslijn.

Uw gegevens

MEP Nederland weet graag met wie zij communiceert en vraagt u daarom een minimaal aantal afzendergegevens in te vullen. Dit is ook nodig om u te kunnen antwoorden.

Afhandeling

Bij de afhandeling van e-mail maken wij onderscheid tussen eenvoudige en complexe vragen. Eenvoudige vragen hebben betrekking op bekende feiten of evenementen, zoals de data van de conferenties. Wij beantwoorden dit soort vragen in principe binnen twee werkdagen.

Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. In ieder geval berichten wij u binnen tien werkdagen over de verwachte afhandelingtermijn. Als wij voorzien dat een toegezegde termijn niet kan worden nagekomen, stellen wij u hiervan op de hoogte en geven daarbij een nieuwe termijn af. Als wij uw bericht ter afhandeling doorsturen naar een andere, bijvoorbeeld provinciale MEP-organisatie, dan stellen wij u hiervan op de hoogte. Hierna dient u zelf de contacten met die organisatie te onderhouden.

Archivering

Wij archiveren e-mail op een goede en veilige manier.

3.

Zoek

Door in het zoekveld rechtsboven op de site de eerste twee of drie letters van een trefwoord in te tikken, komt u rechtstreeks bij een bepaald onderwerp.

4.

Privacy

Persoonsgegevens

MEP Nederland gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze website is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

5.

Auteursrecht

(her)Gebruik inhoud

MEP Nederland geeft iedereen een niet-exclusief gebruiksrecht op de inhoud van de website onder de onderstaande voorwaarden. Dit betekent dat u delen van de inhoud van de website mag kopiëren en opnieuw (ook commercieel) kunt publiceren, mits u zich houdt aan de volgende voorwaarden:

  • Bij hergebruik wordt altijd verwezen naar de authentieke bron (de betreffende url('s);
  • Bij hergebruik wordt altijd de datum van extractie vermeld.

Beeldmateriaal

Het auteursrecht voor beeldmateriaal berust over het algemeen bij derden en is beperkt voor het gebruik door of vanwege MEP Nederland. Het is zonder toestemming van MEP Nederland niet toegestaan dit beeldmateriaal te (her)publiceren ongeacht het medium en de doelgroep.