MEP-organisaties in Europa

logo Model European Parliament

In veel EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten bestaat een MEP-organisatie die zich voor de nationale en eventuele internationale sessies inspant. Zie ook:

MEP Europe

www.mepeurope.eu

MED MEP - Mediterranean Region

www.medmep.eu

WE MEP - Western European Region

www.wemep.eu

MEP BSR - Baltic Sea Region

www.mepbsr.org

MEP CSEE - Central and South East Europe

www.mepcsee.eu

MEP Austria

www.mepaustria.at

MEP Germany

www.mepgermany.de

MEP Greece

https://mephellas.org.gr

MEP Italy

www.mepitalia.eu

MEP Luxembourg

www.mep.lu

MEP Republic of North Macedonia

https://mepmk.wordpress.com

www.facebook.com/MEPMacedonia

MEP Spain

www.modeloparlamentoeuropeo.com