Tallinnas algas rahvusvaheline "Model European Parliament Tallinn 2011"

http://www.tallinn2011.ee/tallinnas_algas_rahvusvaheline_model_european_parliament_tallinn_2011

(Nieuwsbericht in het Ests)

Arutlusel on Euroopa energiasõltumatus, Euroopa Liidu majandusintegratsiooni süvendamine, meediavabaduse kaitse ning muud teemad, mis on seni tekitanud komisjonitöös tekitanud palju lahkarvamusi.

Näiteks majandus- ja eelarvekomisjonis toetab suur osa liikmeid Euroopa Liidu ühtse maksupoliitika kujundamist, samas on arvestatav osa liikmeid põhimõtteliselt selle vastu. Suuri vaidlusi tekitab küsimus tuumaenergia tulevikust Euroopas, arutelude käiku mõjutab tugevalt hiljutised sündmused seoses Fukushima tuumajaamaga Jaapanis.

Valminud resolutsioonidele kogutakse neljapäeval Kumus toimuval lobitööõhtul vastuallkirju ning tehakse muudatusettepanekuid. Reedel ning laupäeval kulmineerub MEP täiskogu istungiga Riigikogu saalis, kus lõppdokumendid pannakse pärast tuliseid arutelusid hääletusele.

„Teie arutelud parlamendis peaksid aitama teil mõista vahet otsustajate ja passiivsete tarbijate vahel, erinevust muutusi mõjutavate aktiivsete kodanike ja kohaneda soovijate vahel,“ ütles MEPi patroon Tunne Kelam.

Bron: