Joyce Esser

Joyce Esser

Partij: CDA

Gemeente: Heerhugowaard

"Het MEP leert je samen te werken op hoog niveau, je argumentatie- en debatvaardigheden verder te ontwikkelen en geeft je een waardevol netwerk. Het heeft mij veel geleerd over maatschappelijke vraagstukken en heeft hierdoor ook mijn politieke interesse aangewakkerd. Het is voor zowel mijn studiekeuze als mijn politieke ambitie zeker iets dat heeft meegespeeld. Ik studeer nu rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Tijdens het MEP merkte ik dat ik het opstellen van stukken, het discussiëren en het argumenteren met anderen over vraagstukken erg leuk vond. Dit doe ik nu ook bij mijn studie.

Het MEP heeft ook een rol gespeeld bij mijn keuze om de politiek in te gaan. De mogelijkheid om dit te gaan doen werd voor mij duidelijk gemaakt door deel te nemen aan het MEP. Ook maakte ik mee hoe het is om op een serieus niveau vraagstukken te bespreken. Ik sta op de lijst bij het CDA, een partij die je goed helpt verder te komen binnen de eigen partij. De nadruk wordt hier op de lokale afdeling gelegd. Ik vind het jammer dat mensen het idee hebben dat de lokale afdeling 'minder' is dan de nationale politiek. Juist op gemeenteniveau raken de beslissingen de burger in zijn dagelijkse leven en is het des te belangrijker dat er een betrouwbare en open politiek wordt gevoerd.

Het MEP geeft je een waardevol netwerk. Ik kom regelmatig oud-MEP'ers tegen, wat erg leuk is. Ten slotte nog een tip voor de MEP'ers die zich nu voorbereiden op de provinciale en/of nationale conferentie: laat zien dat je het MEP serieus neemt. Wees goed voorbereid, wees op tijd en wees beleefd. Neem jezelf echter ook weer niet te serieus. Relativeren is goed en probeer er ook een gezellige tijd van te maken. Je blinkt uit als je bijdraagt aan het stuk als geheel en daar de rest van je commissie in weet mee te trekken."

Joyce Esser (1996) heeft via MEP Noord-Holland in 2011 meegedaan aan zowel de provinciale als de nationale MEP-conferentie, en in 2012 nogmaals aan de provinciale MEP-conferentie. Zij heeft zich in 2014 verkiesbaar gesteld voor het CDA in de gemeente Heerhugowaard.