Duco Mülder

Duco Mulder

Partij: VVD

Gemeente: Zoetermeer

"Toen ik met het MEP begon was ik al politiek actief bij de JOVD, maar het MEP is voor mij een bevestiging geweest hoe leuk en interessant politiek kan zijn. Hoewel ik mijn studiekeuze nog moet maken, zullen mijn ervaringen bij het MEP zeker een rol gaan spelen. Bij het MEP leer je dat je in het debat je mond moet opentrekken. Samen moet je immers iets bereiken, en niet geschoten is altijd mis!

Mijn ambitie is dan ook om gemeenteraadslid te worden. In Zoetermeer ben ik kandidaat-gemeenteraadslid voor de VVD. Ik ben erg trots om in Zoetermeer te wonen, want het gaat goed met onze stad. Het is een veilige, goed bereikbare stad en ook economisch doet Zoetermeer het goed. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Met een frisse, kritische blik hoop ik in de gemeenteraad deze verbeterpunten aan te pakken.

Bij het MEP heb ik veel mensen ontmoet waar ik nog contact mee heb. Het is leuk om te zien dat heel veel MEP'ers doorstromen naar de Nederlandse politiek. Bij de JOVD heb ik dan ook heel veel mensen ontmoet die aan het MEP hebben meegedaan."

Duco Mülder (1996) heeft via MEP Zuid-Holland in 2013 meegedaan aan zowel de provinciale MEP-conferentie als de nationale MEP-conferentie. In 2014 heeft hij zich verkiesbaar gesteld voor de VVD in de gemeente Zoetermeer.