Interview Martijn van Dam

Martijn van Dam

"Via mede-deelnemers van het Model European Parliament ben ik in contact gekomen met de Jonge Socialisten (JS), de jongerenorganisatie van de Partij van de Arbeid. Hoewel ik altijd al geïnteresseerd was in de politiek, heeft de JS me geïnspireerd om de politiek in te gaan. Politiek is een middel om je inhoudelijk met beleid bezig te houden en op die manier kun je iets in de samenleving veranderen.

Lid worden van een politieke partij is een manier om een bijdrage te leveren aan de samenleving, maar het kan ook langs andere wegen. Mijn voorgangers in de politiek hebben geknokt voor hun idealen. Met kleine stapjes tegelijk hebben zij ervoor gezorgd dat we nu in een meer egalitaire samenleving leven, met meer gelijke kansen voor mensen in alle lagen van de bevolking. Ik heb het daarom altijd als een voorrecht gezien om volksvertegenwoordiger te zijn. Ik zie 'de politiek' dan ook niet als een carrière. Het is een middel om je ideeën voor een betere samenleving inhoud te geven en concreet te maken.

Ik vind het belangrijk dat iedereen in staat is het beste van zijn leven te kunnen maken. Eén van de manieren om dat te verwezenlijken is toegang tot goed onderwijs. Er is in de afgelopen 100 jaar op dat gebied al veel veranderd: mijn voorouders konden niet naar de universiteit als ze dat hadden gewild; en daarmee was het in die tijd ook erg moeilijk om van een dubbeltje een kwartje te worden. Nu kan dat wel: ik was de eerste in mijn familie die de kans kreeg om naar de universiteit te gaan. En toch: hoewel er de laatste 100 jaar al veel veranderd is, zijn er nog steeds mensen die een beetje extra hulp nodig hebben om ook het beste van hun leven te maken. Daar maak ik me sterk voor: dat de kansen én de voorzieningen voor iedereen gelijk zijn of je nu laag- of hoogopgeleid bent.

De vaardigheden die het MEP aan de deelnemers meegeeft, zijn absoluut bruikbaar in de politiek. Simulaties als het MEP leren de jonge deelnemers hoe besluitvorming werkt. Je leert je opvatting te delen en te verdedigen, je leert ook naar anderen te luisteren en tot compromissen te komen. Dit zijn allemaal vaardigheden die niet alleen in de politiek, maar eigenlijk overal van pas komen. En het zijn ook vaardigheden die in het Nederlandse onderwijs, zowel in het middelbaar onderwijs als op de universiteit, niet vanzelf aan bod komen."

Martijn van Dam (1978) was sinds 2003 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA; sinds november 2015 is hij staatssecretaris van Economische Zaken. De heer Van Dam heeft in 1994/1995 via MEP Noord-Brabant meegedaan aan de provinciale en nationale MEP-conferentie.

1.

Meer informatie