Interview Nick Adriaans van het Nationaal Agentschap Erasmus+

vrijdag 30 september 2016, 14:09

DEN HAAG (MEP-Press) - De MEP conferentie 2016 is al in volle gang en midden in deze week gingen wij (twee leden van de MEP Press) in gesprek met Nick Adriaans. Nick Adriaans werkt bij het Nationaal Agentschap Erasmus+ in Utrecht en dit subsidieprogramma is een belangrijke reden dat het MEP kan plaatsvinden.

In dit Europese subsidieprogramma voor sport, onderwijs en jeugd wordt veel waarde gehecht aan de gedachte dat mensen, ongeacht hun opleidingsniveau, leeftijd of achtergrond veel kan worden bijgebracht. En dat het ook zeer belangrijk is om, via investeringen, deze ontwikkeling te stimuleren.

Het Erasmus+ subsidieert een groot scala aan programma's, van een jaar vogels tellen in IJsland tot werken in een weeshuis in Spanje of een zorgboerderij in Friesland, en dus ook, het MEP. Kern hierin is het vrijwillig leren, zonder cijfers, en het liefst buiten school om. Leren door ervaringen in plaats van in schoolinstellingen, werkervaring opdoen en in contact komen met beleidsmakers. Jongeren die geïnteresseerd zijn in leren moeten dus de mogelijkheid krijgen om mee te doen met projecten als het MEP, ongeacht hoeveel geld hun ouders hebben.

Zelf heeft meneer Adriaans ook zo zijn eigen ervaringen met het programma. Hij is na zijn studie International Business als vrijwilliger bij het EVS (European Voluntary Service) begonnen. Met het EVS zat hij een jaar lang in Portugal. Daar hield hij zich bezig met duurzaamheid en fairtrade, o.a. door presentaties te geven op scholen. Ook heeft hij in dat jaar meegedaan aan een project dat te vergelijken is met het MEP: The Model United Nations.

Als je jong bent kom je in aanmerking voor dit subsidieprogramma, en jong ben je voor het Erasmus+ overigens tot 30 jaar. Genoeg kans dus om optimaal gebruik te maken hiervan om zo nieuwe ervaringen op te doen!

Voor geinteresseerden, kijk gerust eens op de website van Erasmus+: http://www.erasmusplus.nl/