MEP Helsinki: Europese jongeren verenigd in verscheidenheid

Het Model European Parliament Nederland heeft voor een impressie van de Europese MEP-conferentie Helsinki 2017 dankbaar gebruik gemaakt van het verslag van Thijs van Aken, delegatielid voor Nederland in Helsinki.

Programma

 
MEP Finland 2017

Op zaterdag 4 november vertrokken 8 Nederlandse delegatieleden, 2 commissievoorzitters en een begeleider - in goed gezelschap van de delegaties uit België en Luxemburg op hetzelfde KLM-vliegtuig - naar Helsinki om deel te nemen aan de 47ste Europese conferentie van het Model European Parliament. Thijs van Aken doet na afloop verslag:

Civil liberties: op zoek naar consensus

‘Op zondag morgen in het centrum van het koude Helsinki ontmoette ik de commissie waarmee ik de rest van de week zou samenwerken om tot een resolutie te komen. Met de commissie Civil Liberties, Justice and Home Affairs I (LIBE) bekeken we de problematiek omtrent cybersecurity. Hoe kunnen we onze persoonlijke informatie, geld en essentiële diensten beschermen tegen hackers en vijandige staten? Het beloofde een intensieve week te worden. Een week waarin we meningsverschillen bediscussieerden, maar vooral probeerden om een gezamenlijk standpunt te vinden. Dinsdag avond konden we dan eindelijk onze resolutie doorsturen naar de voorzitters, zodat deze op donderdag kon worden behandeld in de algemene vergadering. De woensdag werd gevuld met een delegatievergadering over alle resoluties en wat vrije tijd, gevolgd door een lobbysessie. De volgende dag zaten we al vroeg in de algemene vergadering om met de Nederlandse delegatie onze mening te geven over de 10 opgestelde resoluties. Na veel discussie bestaande uit aanvallen, verdediging en bijval werd er over elke resolutie gestemd. Uiteindelijk werden zeven van de tien gepresenteerde resoluties aangenomen door de algemene vergadering, zo ook de resolutie van LIBE.

Een keurmerk voor vrouwvriendelijke bedrijven

Ondertussen waren er ook nog negen andere commissies aan het werk geweest om een zo goed mogelijke resolutie op te stellen. De commissie over Women’s Rights and Gender Equality (FEMM) boog zich over het glazen plafond en de inkomensongelijkheid tussen vrouwen en mannen. In hun resolutie pleit de commissie onder meer voor een langer vaderschapsverlof, goedkopere kinderopvang en een keurmerk voor vrouwvriendelijke bedrijven. De resolutie zou ervoor zorgen dat het voor vrouwen makkelijker wordt om aan het werk te gaan. Waar ze momenteel worden tegengehouden door dure kinderopvang, het gegeven dat een vrouw zomaar zwanger kan worden en een algemene neerbuigende tendens richting vrouwen, zorgt de resolutie ervoor dat deze problemen worden verkleind. FEMM heeft het vaak over controversiële onderwerpen, ook deze keer. Het is dan ook niet gek dat de resoluties van deze commissie de afgelopen 8 jaar nooit zijn aangenomen. Echter, deze resolutie werd na een constructief debat met een ruime meerderheid aangenomen door de algemene vergadering. Dit laat duidelijk zien dat de jongeren van tegenwoordig willen dat er iets aan dit onderwerp wordt gedaan, dat onze samenleving gelijker wordt voor zowel mannen als vrouwen. We hopen dan ook dat de Europese Unie verder iets met dit onderwerp zal doen.

Jongerenparticipatie in Europa

De commissie over Culture and Education II (CULT) heeft het gehad over jongerenparticipatie in Europa. De resolutie van CULT roept onder andere op om meer Europa in de klas te krijgen. Ze willen een interactief schoolprogramma over de Europese Unie waarin de politieke processen en procedures worden uitgelegd. Daarnaast moet het lesmateriaal aangepast worden en willen ze docenten beter onderwijzen over de Europese Unie. Ook stimuleren ze de lidstaten om grootschalige simulatie-verkiezingen te houden onder jongeren om zo de jongerenparticipatie te vergroten en een stem te geven aan de jongeren. Daarnaast willen ze dat de lidstaten meer geld beschikbaar stellen voor jongerenorganisaties en dat er in meer lidstaten jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken komen, met meer invloed binnen de Europese Unie. Ook de resolutie van CULT werd aangenomen door de algemene vergadering.

Het MEP is nog veel meer

Het MEP bestaat echter uit veel meer dan alleen maar vergaderen en discussiëren over resoluties. Je ontmoet er ook ontzettend veel geweldige mensen. Om te beginnen bij de Nederlandse delegatie, bestaande uit 8 gedelegeerden en 2 voorzitters. Het is echt geweldig om deel uit te maken van zo’n gemotiveerde, slimme, gezellige, grappige en ronduit geweldige groep jongeren. Van de algemene vergadering tot ‘s avonds laat in de stad, we verveelden ons nooit. Echter, er zit nog een veel grotere dimensie aan het MEP. Zoals ik al zei zijn er jongeren aanwezig uit 31 verschillende landen. Jongeren met veel verschillende culturen en achtergronden afkomstig uit heel Europa, die een week lang met elkaar discussiëren en praten om tot consensus te komen. Het is geweldig om te zien hoe er zo goed wordt samengewerkt en hoe mensen, met op het eerste gezicht zeer verschillende standpunten, toch samen tot een resolutie komen voor het Europees belang waarin iedereen zich kan vinden. Het is mooi om te zien dat, in een tijd waarin Europa steeds meer verdeeld lijkt, er veel jongeren zijn die zich wel verbonden voelen. Jongeren die ondanks hun verschillen toch een verbinding voelen, de Europese Unie. De Europese jongeren die ik deze week heb ontmoet waren echt in verscheidenheid verenigd.’

Foto-impressie

1.

Organisatie en betrokken partijen

Internationale conferenties worden vanuit het gastland georganiseerd. Per gastland is de organisatiestructuur verschillend: de ene keer is de hoofdorganisator een school, de andere keer een stichting of instituut. De organiserende partij draagt zorgt voor de inhoud van het programma, instructies aan deelnemers en de organisatie van de sprekers. Daarnaast regelen zij allerlei praktische zaken zoals het hotel voor de begeleiders, gastgezinnen voor de deelnemers en het vervoer naar de verschillende locaties. Om de continuïteit van de internationale conferenties te waarborgen bestaat er een overkoepelende steering committee met daarin MEP-coördinatoren uit verschillende landen. Dit bestuur verandert op reguliere basis van samenstelling.

2.

Meer informatie