31ste nationale MEP-conferentie: Jongeren van nu beslissen straks over de toekomst

Jongeren van nu beslissen straks over de toekomst

Woensdagmiddag 25 september 2019 was de opening van de 31ste conferentie van het Model European Parliament (MEP) in de Eerste Kamer aan het Binnenhof in Den Haag. Alle delegaties stelden zich voor via hun landenspeeches, en na een heleboel feitjes, groeten in alle Europese talen en politieke statements werden de jonge ‘Europarlementariërs’ toegesproken door Eerste Kamervoorzitter Bruijn. Hij wees ons op de schilderingen op het plafond: daar, in het midden van alle prachtige schilderijen en alle volken die 350 jaar geleden tot de Nederlandse staat behoorden, zitten de Kindertjes van Staat. Zij moesten de parlementariërs eraan blijven herinneren dat hun beslissingen gingen over de toekomst van de kinderen. Dat ging deze week wel goed komen, want de zaal zat vol met 165 jongeren. Deze week bij het MEP geen parlementariërs die beslissen over de toekomst van de jongeren, maar jongeren als parlementariërs die zelf beslissen over de toekomst!

Om een idee te krijgen van de landenspeeches hierbij die van Nederland en Duitsland.

Landenspeech Nederland

Landenspeech Duitsland

En dit jaar nieuw: ook de MEP Press deed volwaardig mee aan het MEP. Hier stellen zij zich kort voor.

Presentatie MEP Press

Commissievergaderingen

Van zondag tot dinsdag is in Heerhugowaard, Amsterdam, Middelburg, Zwolle en Den Haag vergaderd over grensoverschrijdende vraagstukken: hoe moet de EU zich verhouden tot China? Is kernenergie een goed alternatief bij de energietransitie en hoe kan LHBT+ emancipatie in de EU worden bevorderd? En hoe komen we tot duurzame landbouw en kunnen we democratie en rechtsstaat in de EU waarborgen en beschermen?

Elk vraagstuk was toebedeeld aan een commissie, die een resolutie met oplossingen voor het probleem heeft opgesteld. Woensdagavond was het tijd voor lobbyen, elke commissie probeerde zoveel mogelijk steun te krijgen voor de eigen voorstellen. Er werd druk onderhandeld, speeches geschreven en herschreven, amendementen voorbereid; alles om donderdag en vrijdag tijdens de Algemene Vergadering (AV) goed voor de dag te komen. Een politiek spel waarbij achterkamerdeals niet ontbraken. “Ik teken jouw amendement als jij vóór mijn resolutie stemt.” Het doel? Jouw resolutie laten aannemen door het MEP.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering startte donderdagochtend in de Oude Zaal van de Tweede Kamer met een warm welkom van ondervoorzitter Ockje Tellegen. Daarna was het de beurt aan de commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid die een resolutie had geschreven over het recyclen van afval. “Voorzitter, ik vraag me af hoe de commissie dit voor zich ziet” en “Ik wil de gedelegeerde erop wijzen dat…”. Met strenge omgangsregels en volgens een duidelijke vergaderstructuur namen de voorzitters de regie, en met speeches, amendementen en een lang debat werd elk voorstel kritisch bekeken. Nadat de hoofden van de delegaties de stemmen hadden geïnventariseerd, bleek de eerste resolutie aangenomen: luid applaus! Naast een kritisch parlement was er ook ruimte voor positieve woorden en complimenten, met name over de resolutie over kernenergie was het parlement zeer te spreken.

De tweede dag van de AV werd er plaats genomen in de blauwe stoeltjes van de plenaire zaal van de Tweede Kamer en begon het parlement direct stevig met een debat over de interne- en externe veiligheid van de Europese Unie. Dat de jongeren van het MEP het verschil kunnen maken bleek wel toen GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld om input vroeg over hoe het onderwijs beter kon. Een delegatielid uit Zeeland stapte naar voren om haar zorgen te uiten over de situatie na een fusie van haar school. Lisa Westerveld beloofde dit op te nemen met haar collega’s van de commissie Onderwijs. Ook via sociale media liet het MEP van zich horen, en zo kwam via een uitnodiging via Instagram D66-fractievoorzitter Rob Jetten ook nog langs om het MEP even te bekijken. Na de laatste resolutie over genderongelijkheid die - na een afgewezen amendement over het inperken van bijzonder onderwijs en de vrijheid van religie - werd aangenomen, zat het er alweer bijna op. Brigitte van den Berg, MEP-alumna en nu wethouder in Beverwijk, sloot af en spoorde de jongeren aan om actief te blijven en hun stem te laten horen, ook buiten het MEP. Met die aanmoediging in het achterhoofd gingen alle deelnemers terug naar de provincies, moe, maar vol nieuwe ideeën, vriendschappen en de wetenschap dat jongeren van nu straks beslissen over de toekomst. Het was een fantastische week!

Zie ook de verslaglegging in de MEP PERS.

1.

Foto-impressie

Sfeerimpressie MEP-conferentie 2019
Sfeerimpressie MEP-conferentie 2019
Sfeerimpressie MEP-conferentie 2019
Sfeerimpressie MEP-conferentie 2019

Bekijk alle foto's van de nationale MEP-conferentie 2019.

Delegatiefoto's en groepsfoto

Opening in de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste dag Algemene Vergadering Model European Parliament

Tweede en laatste dag Algemene Vergadering Model European Parliament

Foto's met Rob Jetten

Foto's met Thierry Aartsen

2.

Video-opnames

De landenspeeches in de Eerste Kamer en de Algemene Vergadering in de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn allemaal op video opgenomen. Om een idee te krijgen van de conferentie zijn de video's via deze website te bekijken.

Bekijk de video's

3.

Organisatie en betrokken partijen

De nationale conferentie van het Model European Parliament wordt georganiseerd door het Montesquieu Instituut (MI). Bij de organisatie en de financiering van de conferentie zijn verschillende partijen betrokken. Het MI wil graag onderstaande partijen bedanken:

Gastvrijheid en huisvesting tijdens de commissievergaderingen, de opening en de Algemene Vergadering:

 • Eerste Kamer der Staten-Generaal
 • Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • Provincie Overijssel
 • Provincie Zuid-Holland
 • Provincie Zeeland
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Heerhugowaard
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Overig

 • Ministerie van Defensie
 • Europese Commissie, Erasmus+
 • Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland
 • Provinciale coördinatoren van het Model European Parliament
 • Gastouders in Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland

4.

Meer informatie

MEP Press