Programma nationale MEP-conferentie 2020

DIT PROGRAMMA IS AANGEPAST IN HET KADER VAN DE CORONAMAATREGELEN

in juli/augustus wordt dit verder uitgewerkt en vervangen voor een meer gedetailleerd programma

Zondag 20 september

 • Verzamelen rond het middaguur teambuilding per regio
 • start teambuilding programma in de eigen regio
 • commissieleden eten gezamenlijk en slapen ieder thuis.

Maandag 21 september

 • Commissievergaderingen en ontmoeting met experts
 • overleg team Pers
 • deelnemers slapen thuis.

Dinsdag 22 september

 • Commissievergaderingen en correctievergadering
 • overleg Team Pers
 • insturen resoluties aan MEP Nederland
 • deelnemers slapen thuis.

Woensdag 23 september

 • Officiële opening vanuit hoofdpodium in perscentrum Nieuwspoort, Den Haag

  Voorzitters:

  Daniek Overgaauw en Bas van Zandbergen, MEP-alumni

  Sprekers:

  Prof.dr. J.A. Bruijn, voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal

  De heer Norman Schulz, adviseur Europese Zaken ambassade van Duitsland (voorzitterschap van de Raad van de EU)

  Vertegenwoordigers van de commissies en van het persteam

  Per commissie wordt na alle landenspeeches ook per resolutie een korte pitch gegeven.

 • Commissies komen bijeen en zetten standpunten op een rij over de ontvangen resoluties
 • deelnemers slapen thuis.

Donderdag 24 september

 • De commissies verwerken aanvullingen en bezwaren op de eigen resolutie en correctievergadering.
 • Resoluties worden ontvangen door MEP Nederland en voor 19 uur verspreid onder deelnemers
 • Start lobby
 • deelnemers slapen thuis.

Vrijdag 25 september

 • voorbereiding plenaire vergadering (verdelen voor- en tegen speeches)
 • plenaire vergadering vanuit hoofdpodium in perscentrum Nieuwspoort, Den Haag

  Voorzitters:

  Daniek Overgaauw, Renske Turksma en Daniël Spierings, MEP-alumni

 • behandeling en stemming resoluties
 • Sprekers:

  G.J.M. Gerbrandy, voormalig lid Europees Parlement (2009-2019)

  Laurens Dassen, lijsttrekker Volt Nederland

 • formele sluiting conferentie om ca. 17.45 uur
 • per commissie een gezamenlijke afsluitende maaltijd en aansluitend gaan deelnemers naar huis