32ste nationale MEP-conferentie: waar een wil is, is een weg!

Corona-proof

Door alle omstandigheden rond het COVID19 virus heeft de MEP-organisatie – samen met de MEP-coördinatoren - dit jaar veel extra tijd en energie gestoken in een corona-proof conferentie. Om de uitwisseling, de grensoverschrijdende samenwerking van deelnemers en het ontmoeten van jongeren in stand te houden is iedereen fysiek bij elkaar gekomen, en in plaats van vijf ontvangende steden waren dat dit jaar elf verschillende regio’s. Van Groningen tot Maastricht, van Alkmaar tot Arnhem, en van Middelburg tot Zwolle: door het hele land verdiepten jongeren zich in de complexiteit van grensoverschrijdende vraagstukken. Elke regio vertegenwoordigde een eigen EU-lidstaat en een commissie. Van duurzaam vervoer tot gendergelijkheid en van het beschermen van de juridische rechtsstaat tot de veiligheid van geïmporteerde producten, en van gelijke kansen in het onderwijs tot handelsverdragen: het kwam allemaal voorbij.

Zie verdeling over de commissies

Zie vraagstukken MEP NL 2020

Teambuilding en dialoog met experts

Zondag 20 september begon de 32ste MEP-conferentie met een teambuilding, waar de deelnemers op een ontspannen en gezellige manier kennis maakten met elkaar. Met salsadansen, een spel over vooroordelen, crazy 88 of een escaperoom, de jongeren werden flink uitgedaagd. Na de teambuilding en aansluitende maaltijd gingen de deelnemers naar huis terug.

De volgende ochtend werd gestart met het opstellen van de resoluties. Elke commissie, onder leiding van één of twee voorzitters, stelde problemen, bedacht oplossingen en ging het gesprek aan met een beleidsmaker op het terrein van het vraagstuk. O.a. Tineke Strik (Europarlementariër), Elaine Mak (hoogleraar Rechtstheorie), Kirsten van den Hul (lid Tweede Kamer), Monaïm Benrida (Gelijke Kansen Alliantie), Stéphane Alonso (parlementair journalist) en Mendeltje van Keulen (lector research group The Change of Europe) werkten hier aan mee. Het met elkaar in gesprek gaan inspireerde zowel de jongeren als de beleidsmakers zelf. Op dinsdagmiddag werden de resoluties afgerond.

Opening vanuit Nieuwspoort

Woensdagochtend was het eerste plenaire deel van de conferentie, waarbij iedereen bij elkaar kwam om de openingsceremonie te volgen. Via een Zoom verbinding waren alle delegaties verbonden met perscentrum Nieuwspoort, waar een presidium van MEP 3.0 alumni de conferentie opende. En ook de MEP pers presenteerde zich met een prachtig betoog over het belang van persvrijheid en onafhankelijke media. Na de landenspeeches gaf Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer, de deelnemers waardevolle debattips mee. Vervolgens presenteerden alle commissies hun eigen resolutie via korte pitches.

Om een idee te krijgen van de landenspeeches hierbij twee voorbeelden

Landenspeech Polen

Landenspeech Nederland

Indrukwekkend ook de speech van het journalistenteam

En de pitch van de commissie ENVI

Delegatievergaderingen en lobby

Na de opening begonnen de delegatievergaderingen. Door elke delegatie werden de elf resoluties uitvoerig besproken en van commentaar voorzien. Op donderdag begonnen de delegaties met het verwerken van de feedback die ze ontvingen van alle andere deelnemers op hun resolutie, en zo begon een lange dag van koortsachtig overleg, onderhandelen en debat. Het doel was de resolutie dusdanig te versterken en aan te passen dat het vrijdag de stemming zou gaan halen. Er werden oplossingen bedacht, verdedigd en extra appendices geschreven om de resolutie nog beter te maken. Donderdagavond werd dat gepubliceerd en begon de lobbyavond. Na een introductie op lobbyen van MEP-alumnus Niek Blok, die zelf een succesvolle lobby heeft gedaan voor het MEP, werd via break-out rooms druk onderhandeld en werden de laatste kritische vragen gesteld.

Algemene Vergadering vanuit Nieuwspoort

Vrijdag was het tijd voor de plenaire vergadering. Opnieuw kwamen de jongeren bij elkaar in de regio’s, in Provinciehuizen, een bioscoop, het Humanity House en bij een bedrijf, allemaal fysiek samen in groepen en online verbonden via Nieuwspoort. In de middag kwam oud-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy langs om met de jongeren in gesprek te gaan. Na een boeiend inkijkje in de Europese politiek vertelde hij dat hij blij was dat zoveel jongeren zich interesseerden voor Europa en politieke besluitvorming in het algemeen. En hij moedigde iedereen aan om hun passie te volgen, en juist ook als je jong bent, te gaan voor wat je echt belangrijk vindt. En zelfs premier Mark Rutte kwam even langs om te benadrukken hoe belangrijk en goed het is dat zoveel Nederlandse jongeren bezig zijn met grensoverschrijdende vraagstukken.

Alle resoluties werden middels speeches uitvoerig behandeld en uiteindelijk in stemming gebracht. Na de een na laatste resolutie kwam ook de heer Laurens Dassen, lijstrekker van Volt Nederland, spreken. Als lijsttrekker van een politieke jongerenbeweging was hij de ideale gesprekspartner van de MEP’ers, om te bewijzen dat de stem en mening van jonge mensen er daadwerkelijk toe doet. En na die aanmoediging werd op vrijdagmiddag een zeer geslaagde MEP-conferentie officieel afgesloten, waarna de deelnemers nog met elkaar gingen eten. De trots en blijdschap straalde er vanaf, en alle jongeren waren dan ook vereerd om de Youthpass en het deelnamecertificaat in handen te krijgen.

Zie ook de krant van de MEP-PERS

1.

Foto-impressie

Sfeerimpressie MEP-conferentie 2020
Sfeerimpressie MEP-conferentie 2020
Sfeerimpressie MEP-conferentie 2020
Sfeerimpressie MEP-conferentie 2020

Bekijk alle foto's van de nationale MEP-conferentie 2020.

Bekijk de foto's van woensdag 23 september

Bekijk de foto's van vrijdag 25 september

Bekijk de ingestuurde foto's

2.

Video-opnames

De plenaire onderdelen in Nieuwspoort zijn opgenomen. Bekijk hier de video's

3.

Meer informatie

Programma nationale MEP-conferentie 2020