Programma nationale MEP-conferentie 2021

DIT PROGRAMMA IS OP HOOFDLIJNEN EN AANGEPAST IN HET KADER VAN DE CORONAMAATREGELEN.

Een gedetailleerd programma is beschikbaar voor de deelnemers

Zondag 26 september

 • Commissieleden, voorzitter en pers verzamelen rond het middaguur
 • teambuildingprogramma in de eigen regio
 • deelnemers eten gezamenlijk en slapen thuis.

Maandag 27 september

 • Ochtend: officiële opening via livestream vanuit perscentrum Nieuwspoort

  Sprekers:

  Prof.dr. J.A. Bruijn, voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal

  Mr.drs. I. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  H.E. Sanja Štiglic, ambassadeur van Slovenië (voorzitterschap Raad van de EU)

  Landenspeeches en speech van het persteam

 • Middag: commissievergaderingen in de eigen regio en (online) ontmoeting met experts
 • overleg persteam
 • deelnemers slapen thuis.

Dinsdag 28 september

 • Commissievergaderingen en evt (online) ontmoeting met experts
 • overleg Team Pers
 • deelnemers eten gezamenlijk en slapen thuis.

Woensdag 29 september

 • Ochtend: laatste deel commissievergaderingen en uitwisseling van resolutie met tweede commissie
 • Lunch
 • per twee commissies van dezelfde resolutie brainstormen over vraagstuk en de gevonden oplossingen
 • Redactievergadering persgroep
 • deelnemers eten en slapen thuis

Donderdag 30 september

 • De commissies komen twee aan twee fysiek bij elkaar om de resoluties in elkaar te schuiven.
 • Resoluties worden ontvangen door MEP Nederland en tot volledig werkdocument gemaakt
 • Correctiepanel Montesquieu Instituut
 • deelnemers naar huis
 • (Online) delegatieoverleg op basis van onopgemaakte versie van de resoluties
 • Online overleg coördinatoren en MEP Nederland en selectie presidium
 • Verspreiding definitieve resolutieboek
 • Online lobby

Vrijdag 1 oktober

 • Alle deelnemers reizen naar Den Haag
 • Algemene Vergadering in In het Koorenhuis - Prinsegracht 27, Den Haag
 • behandeling en stemming resoluties
 • feestelijke afsluiting