Programma nationale MEP-conferentie 2022

DIT PROGRAMMA IS OP HOOFDLIJNEN. Een gedetailleerd programma is beschikbaar voor de deelnemers

Zondag 25 september

 • commissieleden, voorzitter en pers verzamelen rond het middaguur op het station van de ontvangende steden
 

Assen

 

Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE)

Hoogeveen

Commissie

Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid (FEMM)

 

Arnhem

Commissie

Buitenlandse Zaken: Veiligheid en Defensie (AFET/SEDE)

Utrecht

Commissie

Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI)

 

Lelystad

Commissie

Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO)

 

Rotterdam

Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON)

 

Den Bosch

Commissie

Regionale Ontwikkeling (REGI)

 

Den Bosch

Commissie

Juridische Zaken (JURI)

 

Maastricht

Commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE)

 

Maastricht

Commissie

Constitutionele Zaken (AFCO)

 
 • teambuildingprogramma in de verschillende regio's
 • deelnemers eten gezamenlijk en gaan naar hun gastgezin

Maandag 26 september

 • ochtend: officiële opening via livestream vanuit hoofdpodium in Den Haag

  landenspeeches, gastsprekers en presentatie persteam

 • middag: commissievergaderingen in de regio's en (online) ontmoeting met experts

Dinsdag 27 september

 • commissievergaderingen en evt (online) ontmoeting met experts
 • activiteitenoverleg persteam

Woensdag 28 september

 • ochtend: laatste deel commissievergaderingen
 • verspreiding concept-resolutieboek
 • middag: online delegatievergaderingen
 • redactievergadering persgroep
 • verspreiding definitief resolutieboek
 • avond: online lobby voor delegatieleden
 • presidiumtraining voor commissievoorzitters

Donderdag 29 september

 • alle deelnemers en begeleiders reizen naar Den Haag
 • Algemene Vergadering
 • culturele avond
 • overnachting in hostel

Vrijdag 30 september

 • Algemene Vergadering
 • bekendmaking selectie MEP Europe
 • afsluitend hapje en drankje, vertrek naar huis